Despre mine

Avocat în cadrul Baroului Bucureşti, cu o experienţă şi o pregătire în dreptul penal, civil si societar, activitatea în principal fiind îndreptată în sfera litigiilor. Anca Angheloiu face parte din generaţia tânără de avocaţi pentru care succesul personal devine un obiectiv zilnic. Cabinetul ofera atat consultanta, cat si asistență si reprezentare in fata instantelor judecatoresti, a organelor de urmarire penala, a autoritatilor, institutiilor, precum si a altor persoane juridice.

Servicii

Echipa noastra redacteaza opinii juridice si puncte de vedere in numeroase arii de drept in limba romana, engleza, franceza si spaniola.

Consultanță specializată in redactarea, negocierea sau revizuirea contractelor civile, pentru a proteja cat mai bine interesele clientilor nostri și afacerile acestora.

Asistenţă şi reprezentare în cereri de liberare condiţionată, contestaţii la executare, recunoaştere hotărâri judecătoreşti din străinătate, procedura reabilitării etc…

Servicii de redactare, negociere, revizuire şi acordare de consultanţă cu privire la antecontracte şi, contracte de vânzare-cumpărare, contracte de închiriere, contract…

Asistență în procedura specială de soluţionare a acelor litigii în care cel puţin una din părţi este o autoritate publică, iar conflictul s-a născut fie din cauza emiterii sau…

Asistenţă și consultanță juridică privind înfiinţarea, funcţionarea, încetarea, dizolvarea, lichidarea, fuziunea, divizarea societăţilor, fuziuni şi achiziţii, înfiinţarea organizaţiilor…

Servicii de redactare a regulamentului de ordine interioară (ROI) în conformitate cu legislația în vigoare, redactarea fişei postului privind principalele atribuţii, sarcini şi responsabilităţi…

Consultanță juridică începând cu formularea plângerii contravenţionale împotriva procesului-verbal de constatare, reprezentare în actiunile în justitie de drept contravențional pe fondul…

Cauti un avocat?

Trimite un mesaj acum